Sluit

Centrum Ambulante Revalidatie vzw

 

CAR Overleie vzw is een gespecialiseerd centrum dat multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aanbiedt aan kinderen met ontwikkelignsstoornissen,  aan personen met gehoorstoornissen en aan personen met een NAH.

 

De CAR werking valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Een CAR situeert zich op de tweede lijn van de geestelijke gezondheidszorg.

 

Neem een kijkje in ons centrum

Kenmerkend voor onze werking is dat cliënten er ambulant behandeld worden. Dit wil zeggen dat de cliënt enkele uren per week, al dan niet gespreid over verschillende dagen, in het centrum therapie krijgt van verschillende therapeuten. Dit moet hem/haar in staat stellen zoveel als mogelijk zijn gewone dagelijkse activiteiten verder uit te oefenen en zo optimaal mogelijk te functioneren. Het centrum voorziet dus niet in een dag/nacht- of weekopvang.

 

Om de beste hulp te kunnen bieden, zijn er binnen het centrum verschillende diensten die elk gespecialiseerd zijn in één van de stoornissen. Zij hebben ieder een grote deskundigheid en werken volgens de meest aangepaste en wetenschappelijk onderbouwde methodieken. De therapiesessies zijn hoofdzakelijk individueel, maar soms is een behandeling in groep meer aangewezen.