Sluit

Cookiebeleid en Privacybeleid

COOKIEBELEIDArtikel 1. Voorwerp

1.1. De Cookie Policy is opgesteld door CAR Overleie v.z.w., met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Overleiestraat 57, met het ondernemingsnummer BE 0454.250.505, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Francis Watteeuw, verantwoordelijke voor de volgende website: https://www.rcoverleie.be1.2. CAR Overleie v.z.w. stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst via dit cookiebeleid u te informeren over wat cookies zijn, hoe wij cookies op onze website gebruiken, welke types cookies wij gebruiken, welke informatie wordt verzameld, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe u uw cookie voorkeuren kunt beheren.

In ons privacybeleid (zie verder op deze pagina) vindt u gedetailleerde informatie over hoe we informatie uit de cookies gebruiken, opslaan en ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie beveiligd is.Artikel 2 Wat is een cookie?

De website van CAR Overleie v.z.w. maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u te kunnen herinneren, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies of first party cookies. Daarnaast gebruiken we ook externe cookies, de zogenaamde third party cookies.Artikel 3: Welke cookies bestaan er?

3.1. Strikt noodzakelijke cookies

De strikt noodzakelijke cookies zijn -zoals de benaming laat vermoeden- noodzakelijk om de website te laten werken, en kunnen bijgevolg niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.3.2.  Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om de prestatie van onze website te kunnen analyseren en verbeteren door ons in staat om bezoekers en hun herkomst te tellen, door ons toe te laten te begrijpen welke pagina’s het meest worden bezocht, en hoe onze bezoekers zich door de website bewegen. Deze cookies kunnen in theorie persoonsgegevens verzamelen, maar dat is niet noodzakelijk het geval.  Zo kunnen er ook enkel geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens worden verzameld.   3.3. Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden.  Zonder deze cookies is het mogelijk dat sommige diensten van de website niet of niet naar behoren functioneren.  Zo onthoudt de website bijvoorbeeld wat de taalvoorkeur van de gebruiker is of waar de gebruiker is gelokaliseerd.  Op die manier kunnen we uw bezoek aan onze website personaliseren.  Ook deze gegevens kunnen op geanonimiseerde basis worden verzameld.3.4. Doelgroepgerichte of targeting cookies

Deze cookies worden meestal voor marketingdoeleinden gebruikt en dienen om het surfgedrag van de gebruiker te volgen. Artikel 4.  Welke cookies gebruikt CAR Overleie v.z.w., voor welk doel en wat is de geldigheidsduur?

CAR Overleie v.z.w. gebruikt strikt noodzakelijke en analytische cookies.

De cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

CAR Overleie v.z.w. gebruikt naast noodzakelijke cookies volgende analytische cookies:

NAAM     PROVIDER     TYPE    GELDIGHEIDSDUUR

_ga        rcoverleie.be    HTTP    2 jaar 

_gat       rcoverleie.be    HTTP    1 dag

_gid       rcoverleie.be    HTTP    1 dag

wires     rcoverleie.be     HTTP    Sessie cookieArtikel 5. Hoe kan je cookies beheren?Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om onze cookies te aanvaarden en uw voorkeur in te stellen. U kan daarna uw voorkeur op elk ogenblik zelf beheren.

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor je browser vindt je in de volgende lijst:

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

- Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Indien u bepaalde cookies weigert, bestaat de kans dat bepaalde delen van onze website minder goed of niet werken.Artikel 6: Uw rechten

Wij verwijzen u naar artikel 9 van ons privacybeleid waarin een gedetailleerd overzicht is opgenomen van uw rechten, meerbepaald het recht van inzage, het recht van verbetering, het recht van beperking, het recht van wissing, het recht van verzet, het recht van intrekking van uw toestemming, het recht om u te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen, en het recht om klacht in te dienen.

Indien u vragen heeft m.b.t. dit cookiebeleid of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met CAR Overleie v.z.w., hetzij per e-mail via  dpo@rcoverleie.be hetzij per post naar CAR Overleie v.z.w., Overleiestraat 57, 8500 KORTRIJK. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.Artikel 7: Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit cookie beleid indien nodig te updaten. 

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.Laatst bijgewerkte versie: 18/10/2022PRIVACYBELEID1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van CAR Overleie v.z.w., met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Overleiestraat 57 met ondernemingsnummer BE 0454.250.505, met vaste vertegenwoordiger de heer Francis Watteeuw

CAR Overleie v.z.w. is een gespecialiseerd centrum dat multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aanbiedt aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen,  aan personen met gehoorstoornissen en aan personen met een NAH.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van CAR Overleie v.z.w. geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacy beleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door CAR Overleie v.z.w., meer bepaald hoe CAR Overleie v.z.w. gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. CAR Overleie v.z.w. leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. 

Voor de uitvoering van de diensten van CAR Overleie v.z.w. dient voor de bepaling van haar rol als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een onderscheid worden gemaakt tussen haar gebruikelijke dienstverlening waar zij de rol van verwerkingsverantwoordelijke heeft, en anderzijds in het kader van de KRT - R DIGI tool  waar zij de rol van verwerker heeft.

Om te weten welke cookies worden verwerkt door CAR Overleie v.z.w., verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid (bovenaan deze pagina) 2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan CAR Overleie v.z.w. doorgeeft bij uw aanmelding via de website, via het contactformulier, via uw aanmelding of via telefonische contact name.

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:

a) Algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), geslacht, …

b) Specifieke persoonsgegevens zoals fysieke gegevens, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, informatie over verwanten, …

c) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatieverbruik, …2.2.  Daarnaast verzamelt CAR Overleie v.z.w. persoonsgegevens in het kader van aanwervingen.  Wanneer u ons uw CV en/of sollicitatiebrief overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

CAR Overleie v.z.w. verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van CAR Overleie v.z.w. en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.3. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.4. Op basis van welke grondslag?

CAR Overleie v.z.w. baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt CAR Overleie v.z.w. uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst tussen CAR Overleie v.z.w. en uzelf. 

Anderzijds vraagt CAR Overleie v.z.w.  toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens. 

In uitzonderlijke gevallen beroept CAR Overleie v.z.w. zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

CAR Overleie v.z.w. kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening. 

Indien CAR Overleie v.z.w. uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.6. Bewerkers van patiëntenbestanden en hun bevoegdheden

Alle werknemers en medewerkers van CAR Overleie v.z.w. die voor de uitvoering van hun taken toegang nodig hebben tot persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter  van de betrokken gegevens strikt in acht te nemen.7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door CAR Overleie v.z.w. bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CAR Overleie v.z.w. en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

Vernietiging blijft evenwel achterwege wanneer de bewaring vereist is op grond van een wettelijk voorschrift.  

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.8. Passende technische en organisatorische maatregelen

CAR Overleie v.z.w. heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

CAR Overleie v.z.w. besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan CAR Overleie v.z.w. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. CAR Overleie v.z.w. slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.9.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  CAR Overleie v.z.w..  Daarnaast heeft u steeds het recht om CAR Overleie v.z.w. te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.9.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.9.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.9.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan CAR Overleie v.z.w. in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 9.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van CAR Overleie v.z.w. verwijderd worden.9.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door CAR Overleie v.z.w. te contacteren

- hetzij per e-mail via dpo@rcoverleie.be

- hetzij per post naar CAR Overleie v.z.w., Overleiestraat 57, 8500 KORTRIJKBij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.9.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door CAR Overleie v.z.w. evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.9.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.Laatst bijgewerkte versie: 13/10/2022