Sluit

Therapie

Om antwoord te kunnen bieden op de gestelde hulpvragen is een multidisciplinair team nodig dat vanuit verschillende disciplines therapeutisch aan de slag gaat om de verschillende doelstellingen te bereiken.

 

De doelstellingen worden vastgelegd in overleg met de cliënt (of met zijn ouders). Een team van verschillende therapeuten zal samen werken aan het behalen van deze doelstellingen. 

 

De therapie kan zowel individueel als in groep doorgaan.

Binnen de individuele therapie zal samen met de cliënt (of zijn ouders) besproken worden op welke manier de therapeut (vanuit zijn discipline en expertise) kan bijdragen tot het behalen van de doelstellingen. De therapeut overlegt met de cliënt welke tussenstappen moeten genomen worden om de overkoepelende doelstellingen te behalen. 

Een actieve betrokkenheid van de cliënt en zijn omgeving zijn hierbij cruciaal.

 

Tijdens de therapiefase wordt ook regelmatig overlegd met school, CLB, ON – begeleiding, thuisbegeleiding, … om de ondersteuning op elkaar af te stemmen.