Sluit

Adviesgesprek

  • De cliënt en zijn partner of de ouders worden uitgenodigd op een adviesgesprek.
  • In dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken.
  • In dit gesprek wordt ook besproken welke doelstellingen het onderzoeksteam ziet en wordt er afgetoetst of de cliënt (of zijn ouders/partner) ook deze doelstellingen als antwoord op zijn hulpvraag ziet.
  • Indien er sprake is van een diagnose en er nood is aan ambulante multidisciplinaire therapie kan de cliënt op de wachtlijst staan voor inschakeling van therapie. Praktische mogelijkheden worden besproken.
  • Indien er geen diagnose gesteld werd of er geen nood is aan multidisciplinaire therapie, wordt de cliënt verwezen.