Sluit

Aanmeldingsfase

De aanmelding van een kind met een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis kan gebeuren op eigen initiatief of na verwijzing door een hulpverleningsinstantie (huisarts, CLB, school, CGG, privé- logopedist,…).

 

Tijdens de aanmeldingsfase wordt nagegaan of de vraag voldoet aan bepaalde voorwaarden om op de wachtlijst te komen.

 

Aanmeldingen voor gehoorsproblematieken en voor Niet Aangeboren Hersenletsel worden telefonisch rechtstreeks doorgeschakeld naar het diensthoofd van de dienst Gehoor of NAH.

 

Komt je vraag in aanmerking?

Concrete stappen die genomen worden om te beoordelen of een dossier in aanmerking komt om op de wachtlijst geplaatst te worden: 
OPGELET ! TIJDELIJK STRENGERE SELECTIECRITERIA

 

 1. Er worden brieven opgestuurd naar (beide) ouders. Enerzijds vragen we toestemming om informatie te mogen uitwisselen met de betrokken instanties, anderzijds vragen we om enkele vragenlijsten in te vullen.
 2. Wanneer we de brieven terug ontvangen, en we hiervoor toestemming hebben, sturen we de vragenlijsten op naar school en vragen we verslagen op aan de betrokken instanties.
 3. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de ouders. De hulpvraag wordt besproken en er wordt nagegaan of er een vraag is naar ambulante multidiciplinaire diagnostiek.
 4. Aanmeldingsteam: Alle verkregen informatie wordt intern besproken en er wordt beslist of een dossier in aanmerking komt om op de wachtlijst geplaatst te worden. Criteria die gehanteerd worden zijn:
 • Is er een verwijzing van een arts? een CLB-medewerker? een privé-therapeut? 
 • Is er een vermoeden van een ontwikkelingstoornis?
 • Is er nood aan ambulante multidisciplinaire therapie?
 • Is er een hulpvraag?
 • Kunnen ouders ingaan op een aanbod in ons CAR?
 • leeftijd van de cliënt: Voor elk vermoeden van ontwikkelingsstoornis: tot en met de dag VOOR de 9de verjaardag!
 • Loopt het kind school in het gewoon onderwijs?
 • Is er toestemming van beide ouders om een traject te starten?
 • Woont het kind in de referentieregio Zuid-West-Vlaanderen?

Er is steeds een verwijsbrief van de behandelend arts noodzakelijk.