Sluit

Het biopsychosociaal model

Het uitgangspunt van het biopsychosociaal model is het menselijk functioneren als een samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren.

 

Een beperking is niet enkel een beschrijving van een lichamelijk of mentaal probleem. De mate van een beperking hangt af van de mate waarin iemand dingen kan doen (activiteiten) en de mate waarin iemand kan deelnemen aan de samenleving (participatie). De mate van beperking hangt, naast persoonsgebonden factoren, ook af van omgevingsfactoren en persoonlijke factoren.

 

 

Als multidisciplinair team kijken we verder dan de stoornis op zich. We kijken welke invloed de stoornis heeft op je activiteiten en op je participatie in jouw dagelijks leven.

 

We houden rekening met ondersteunende factoren in je leven en bespreken eventuele belemmerende factoren.

 

Samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn hulpvragen zijn en hoe wij als team kunnen werken aan een antwoord op deze hulpvragen met als doel de kwaliteit van leven van iedere cliënt te bevorderen.

 


 

ICF

 

ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health.

De ICF is een begrippenkader dat het totale functioneren van een persoon helpt in kaart brengen. Het schept een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands functioneren met als doel de communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in andere sectoren, en ook met mensen met functioneringsproblemen, te verbeteren.