Sluit

Multidisciplinair diagnostiek

Multidisciplinaire diagnositiek is een complex proces met een tweeledig doel:

 

  1. Classificerende diagnostiek: in kaart brengen van het functioneren van de cliënt en nagaan of er sprake is van een bepaalde stoornis
  2. Handelingsgerichte diagnostiek: in kaart brengen welke therapeutische noden er zijn om het functioneren van de cliënt te optimaliseren

 

Binnen ons CAR streven we er steeds naar te werken volgens de laatste wetenschappelijke richtlijnen en gebruik te maken van onderbouwde methodieken.