Sluit

Visueel - ruimtelijke vaardigheden

Naam groepstherapie

 • VR-groep = visueel ruimtelijke vaardigheden.

 

Doelgroep/leeftijd

 • Na multidisciplinair onderzoek worden kinderen met volgend profiel weerhouden:
  • normale intelligentie met dysharmonisch profiel, Verbaal IQ > Performaal IQ.
  • zwakke resultaten op de volgende visueel-ruimtelijke proeven: TVPS-3, BEERY-6, JORDAN 3, NEPSY-NL II, Reversal, Figuur van Rey.
  • visueel-ruimtelijke problemen bij de schoolse vaardigheden: vb. moeite met bladstructuur, hardnekkige reversies bij lezen, schrijven en rekenen en problemen met metend rekenen,...
 • Kinderen zijn bij de start minimum 7 jaar oud.
 • De groep bestaat uit maximaal 4  kinderen.

 

Doelstellingen

 • Aanleren van een goede werkhouding aan de hand van een stappenplan.
 • Verminderen van de visueel-ruimtelijke tekorten.
 • Toepassen van visueel-ruimtelijke vaardigheden in schoolse taken zoals perspectiefname, blokkenbouwsels, kloklezen, grafieken, spiegelingen.
  Dit alles gebeurt in groep door middel van leergesprekken, steeds gebruikmakend van de sterke verbale mogelijkheden van het kind.

 

Programma

 •  Installeren van een goede werkhouding gebaseerd op het boek 'Kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen' van Kaat Timmerman.
 • Denkstimulerend programma van Kaat Timmerman aangevuld met educatief spelmateriaal en toepasssingen op schoolse taken.
 • Het programma omvat:
  • waarnemen: kijken, analyseren en vergelijken van kenmerken.
  • natekenen naar model en kopiëren  met stuctuuropbouw.
  • mentaal manipuleren: werken vanuit verschillende perspectieven, voorstellingsvermogen optimaliseren.

 

Praktisch

 • Tijdstip: wekelijks, anderhalf uur.
 • Aanvang: variabel.
 • Duur:  ongeveer een jaar,   daarna kan in overleg nog verdere inidividuele begeleiding voorgesteld worden.
 • Gesloten groep
 • Oudervergadering: met verduidelijking van het programma en volgen van een groepssessie