Sluit

Taalpragmatiek

Naam groepstherapie

  • Taalpragmatiek.

 

Doelgroep/leeftijd

  • Kleuters en lagere schoolkinderen met een taalontwikkelingsvertraging, taalontwikkelingsstoornis, algemene ontwikkelingsretardatie, meertalige kinderen en kinderen met autismespectrumstoornis die problemen vertonen met verbale communicatie en sociale interactie.

 

Doelstellingen

  • Aanleren van non-verbale en verbale communicatieve functies, conversatievaardigheden en verhaalopbouw in natuurlijke setting met andere kleuters/ lagere schoolkinderen via communicatieve- en sociale interacties. 
  • Stimuleren van het functioneel gebruik van communicatieve vaardigheden in functie van transfer naar de thuis- en klassituatie.
  • Via taalhandelingen binnen dagdagelijkse activiteiten wordt het communicatief functioneren uitgelokt en bevorderd.
  • Taalgebruik en taalinhoud komen naast talige denkstimulering grondig aan bod via (mondelinge en schriftelijke) talige expressie, sensorische en motorische activiteiten en allerlei spel-, doe- en denkactiviteiten.

 

Programma

  • Eigen uitgewerkte therapiesessies: het programma wordt aangepast aan de verschillende cliënten.

 

Praktisch

  • Wekelijkse sessie op een voor- of namiddag: maximaal 2 uur.
  • Maximum  kinderen: afhankelijk van de groep 4 à 6 kinderen.