Sluit

Structuurgroep ADHD

Naam groepstherapie

 • Structuurgroep.

 

Doelgroep/leeftijd

 • Kinderen met een ADHD- of ADD-problematiek, gepaard met executieve functiestoornissen, die zich thuis en/of op school uiten.
 • In de groep komen kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar (3de leerjaar) tot de leeftijd van 12 jaar (6de leerjaar).
 • er nemen maximaal 5 kinderen deel aan de groep.

 

Doelstellingen

 •  Psycho-educatie m.b.t. ADHD en executieve functiestoornissen.
 • Werken aan een efficiëntere denk- en leerhouding.
 • Aanleren van oplossingsvaardigheden bij taakuitvoering en bij sociaal-emotionele moeilijkheden.
 • Werken aan emotieregulatie.
 • Aanleren van zelfcontrolestrategieën.
 • Aanpak van de organisatie- en structureringsproblemen.

 

Programma

Uit wetenschappelijke literatuur en behandelprotocollen blijkt de optimale aanpak voor kinderen met een ADHD-problematiek te bestaan uit 3 pijlers:

 • Psycho-educatie: informatie over het probleem en ermee leren omgaan.
 • Cognitieve gedragstherapie: werken aan gedragsverandering.
 • Medicatie: al of niet aangewezen voor het kind.

Binnen de structuurgroep willen we vooral werk maken van die eerste twee pijlers.

 

Praktisch

 • Het programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten, gespreid over een half jaar (met uitzondering van de schoolvakanties).
 • De structuurgroep wordt tweemaal per jaar georganiseerd, van september tot januari en van februari tot juni.
 • Er zijn 14 bijeenkomsten met de kinderen, telkens op maandag van 17h15 tot 19u15. Hierbij sluiten de ouders het laatste halfuur bij de groep aan. Verder zijn er 3 bijeenkomsten samen met de ouders en leerkrachten, telkens op maandag van 19u30 tot 21u30.
 • Er is een psycho-educatieve bijeenkomst met de kinderen en hun brussen.
 • Er is ook een folluw-up-bijeenkomst gepland na 6 maanden.