Sluit

STOP - groep

Naam groepstherapie

 • STOP - groep.

 

Doelgroep/leeftijd

 • De STOP-groep is een groepstraining voor kinderen van 5 tot 7  jaar. 
 • Kinderen zijn lief en aanhankelijk en toch vaak druk, overbeweeglijk, opstandig, agressief, koppig, onhandelbaar en moeilijk te belonen ... of te straffen. 
 • Sommige kinderen hebben zo'n sterk wil dat ze in problemen komen, thuis en/of school.

 

Doelstellingen

 • In een leuke groepssfeer leren de kinderen zich anders gedragen.

 

Programma

 • Deze training is sterk gestructureerd en wordt telkens op dezelfde manier opgebouwd. Er wordt veel veel aandacht besteed aan complimenten geven, waardoor het zelfvertrouwen van de kinderen versterkt wordt. De kinderen leren en oefenen vaardigheden zoals luisteren, zich aan de regels houden, samenspelen, problemen oplossen...
 • Parallel met de kindtraining komen om de 14 dagen de ouders samen. Tijdens die bijeenkomsten wordt er informatie gegeven over de inhoud van de groepstraining van de kinderen en worden er verschillende opvoedingsthema's besproken. Samen met de begeleiders zoeken de ouders hoe ze het gedrag van hun kind positief kunnen sturen. Daarnaast kunnen de ouders probleemsituaties van hun kind individueel bespreken.

 

Praktisch

 • Het volledige programma bestaat uit verschillende bijeenkomsten, verspreid over een half schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties.
 • Er zijn 15 bijeenkomsten met de kinderen, telkens op woensdag van 13h15 tot 17h15.
 • Er zijn 9 bijeenkomsten met de ouders, tekens op donderdag van 18h00 tot 20h00.
 • Er is 1 infobijeenkomst voor de leerkrachten.