Sluit

SOVA - Kleuter

Naam groepstherapie

 • Berenklas.

 

Doelgroep/leeftijd

 • Kleuters 2de en 3de kleuter met de diagose ASS.

 

Doelstellingen

 • Stimuleren van joint attention.
 • Stimuleren van imitatie.
 • Stimuleren van de sociaal communicatieve vaardigheden.
 • Inoefenen van sociale routines.
 • Inoefenen van gewenst gedrag in interactie met anderen (gespreksvoorwaarden, samenspel, omgangsvormen, …).
 • Stimuleren van het stellen van hulpvraag.
 • Stimuleren van het uiten van emoties.
 • Perspectiefname stimuleren.
 • Stimuleren van het zelfvertrouwen (binnen een groep).
 • Succeservaringen opdoen in contact met anderen.

 

Programma

 • zelf ontwikkelde therapiesessies.

 

Praktisch

 • Verloop: Er wordt aandacht besteed aan een auti-vriendelijke omkadering. Een vast verloop aan de hand van prenten en het gaan structureren in tijd, aan de hand van een time-timer, zijn belangrijke principes. Er wordt eveneens gestructureerd in activiteit. De groepstherapie heeft steeds dezelfde opbouw:
  • kringmoment
  • activiteit
  • koek en drank
  • spel
  • evaluatie
  • naar huis
 • De groep gaat 1 x per week door op woensdagvoormiddag van 9u tot 11u en bestaat uit ongeveer 6 kinderen.
 • Bij de start van het groepje worden de ouders uitgenodigd om de werking van het groepje toe te lichten, op het einde worden de ouders uitgenodigd om de evolutie van hun kind te evalueren. 
 • De sessies worden verspreid over het ganse schooljaar, in de vakanties is er geen groep.