Sluit

Schrijfdans

Naam groepstherapie

  • Schrijfdans.

 

Doelgroep/leeftijd

  • Kinderen uit K3 en K3-bis met een algemene ontwikkelingsachterstand.

 

Doelstellingen

  • De kinderen komen tot een vloeiende schrijfmotoriek.
  • De rode draad is aanpak van werkhouding- en aandachtsproblemen: het uiteindelijke doel is dat de kinderen komen tot taakklaar gedrag.

 

Programma

  • Schrijfdans: De verschillende thema's van schrijfdans worden over één schooljaar heen aangeboden. Tijdens therapie wordt een verhaal vertelt als start voor een grofmotorische uitvoering op de muziek, gevolgd door de fijnmotorische uitvoering, eerst op verticaal en nadien op horizontaal vlak.
  • Fijne motoriek / schrijfstart: De pengreep, schrijfbewegingen worden veelvuldig ingeoefend. In een later stadium komt nauwkeurigheid en leren stoppen aan bod. Naar fijne motoriek wordt bimanueel werken en vingerbeweeglijkheid aangepakt.
  • Psychomotoriek: Lichaamsbeleving, ruimtebeleving en tijdsbeleving komen aan bod
  • Werkhouding: We werken volgens de principes van Kaat Timmerman. Kijk- en luisterhouding / papegaaien / nauwkeurigheid / stopgedrag komen aan bod, aan de hand van motorische oefeningen in de grote ruimte en later door middel van bladoefeningen.

 

Praktisch

  • 1 uur therapie per week in kleine groep