Sluit

Oudercursus ASS

Naam groepstherapie

 • Oudercursus ASS: Alle ouders binnen de oudercursus hebben diezelfde bijzondere band, namelijk: "opvoeden van een kind dat door zijn ASS problematiek onverwacht of ongewoon reageert op de gebruikelijke opvoedingsmiddelen".

 

Doelgroep/leeftijd

 • Ouders van (rand) normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis.
 • kinderen zijn gemiddeld tussen de leeftijd van 7 en 12 jaar.
 • het 'als koppel' volgen van de oudercursus wordt als voorwaarde gesteld.

 

Doelstellingen

 • De subjectieve opvoedingscapaciteiten vergroten door het leren begrijpen van het autistisch denken en het aanpassen van de eigen communicatiestijl aan het kind.
 • Vertrouwd raken met de gevolgen van het autistisch denken en hiermee binnen de gezinscontext leren omgaan.
 • ouders advies en informatie geven die voor hen relevant is.
 • ouders onderling ervaringen en emoties laten uitwisselen.

 

Programma

 • Het programma is voornamelijk psycho-educatief georiënteerd.

 

Praktisch

 • De volledige oudercursus bestaat uit 12 sessies met de ouders.
 • We sluiten de oudercursus af met een informatievoormiddag voor familieleden en kennissen.
 • Sessies gaan telkens door op donderdagavond vanaf 19u30. 
 • Iedere sessie duurt gemiddeld 2 uur.
 • De sessies worden gespreid over een gans kalenderjaar.