Sluit

Haywood

Naam groepstherapie

 • Haywood

 

Doelgroep/leeftijd

 • Leeftijd: K3 of K3bis
 • Algemeen geen grote achterstand hebben op alle ontwikkelingsgebieden (kleuters kunnen wel nog individueel logo of andere disciplines krijgen op een andere dag)
 • IQ > 80
 • Taalniveau > 4 jaar
 • Kinderen met werkhoudingsproblemen: aandacht en concentratie, motorische onrust, niet zelfstandig kunen werken, impulsief gedrag, zwak opdrachtbegrip.

 

Doelstellingen

 • Goede werkhouding aanleren met 'units' uit het Haywood-programma:
  • Unit 1: zelfregulatie
  • Unit 2: vergelijken
  • Unit 3: getalbegrip
 • Aanvullend krijgt ieder kind 'Dynamic assessment' (probleem oplossend denken).

Programma

 • Therapiesessies geïnspireerd door de principes van Haywood

Praktisch

 • De groepstherapie loopt over een volledig schooljaar
 • Wekelijks 2 uur aaneensluitend
 • open groep van 4 tot 6 kinderen