Sluit

Groepen Gehoor

Naam groepstherapie

 • Groepen gehoor

 

Doelgroep/leeftijd

 • Slechthorende en dove kinderen en jongeren
 • Kinderen (vanaf de 2de kleuterklas) en jongeren met een gehoorverlies dat gecorrigeerd wordt door middel van hoortoestellen en/of CI

 

Doelstellingen

 • Stimuleren van de emotionele ontwikkeling: empathie tonen, uiten van gevoelens en frustraties, gevoelswoordenschat uitbreiden
 • Aanleren en inoefenen van fundamentele omgangsvaardigheden: leren omgaan met kritiek, adequaat kritiek geven, discussievaardigheden aanleren, leren samen werken en spelen, regels naleven, elkaar helpen en aanmoedigen.
 • Psycho-educatie: informatie delen i.v.m. gehoorverlies en apparatuur, communicatieblokkades herkennen
 • Identiteitsvorming: zicht krijgen op de mogelijkheden en de beperkingen, verwerking en aanvaarding van de handicap, streven naar een positief zelfbeeld, assertieve vaardigheden met betrekking tot doofheid/slechthorendheid
 • Verwerking van de handicap: uiten van gevoelens en frustraties
 • Contact met dove en slechthorende leeftijdsgenoten stimuleren
 • Bevorderen van de spraak- en taalvaardigheid: taaluitbreiding binnen verschillende thema's, passend bij de leefwereld van de groepsleden, stimuleren van spreekdurf

 

Programma

 • is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen
 • geen vast programma, wordt jaarlijks herbekeken, volgens de noden die er zijn

 

Praktisch

 • wekelijkse sessie van 60 minuten
 • meestal op maandag of woensdag, tijdstip wordt in heb begin van het schooljaar bepaald
 • groepen van 3 tot 8 kinderen, ingedeeld volgens leeftijd